STAPRA Group s.r.o.

SAMONIVELAČNÍ LITÉ PODLAHY

Kvalitní anhydritové a cementové potěry pro domácí a průmyslové prostory.

LITÉ PODLAHY

Lité podlahy Lité podlahy Lité podlahy

Samonivelační lité potěry jsou podlahové vrstvy sloužící jako podklad pod finální podlahovou vrstvu (dlažba, PVC, koberec, plovoucí podlahy, parkety apod.), pod speciální povrchové nátěry nebo stěry (epoxidové stěrky apod.) nebo přímo jako nášlapná vrstva. Lité potěry je možné použít jako vytápěné nebo nevytápěné potěry připojené, oddělené, plovoucí nebo jako potěry pohledové.

Díky používání mobilních čerpadel a dovozu hotové namíchané směsi od certifikovaných výrobců v mixech přímo na stavbu není nutný zdroj elektřiny ani přívod tlakové vody.

Provádíme:

 • dodávku a pokládku kročejové izolace podlah
 • dodávku a pokládku tepelné izolace podlah
 • dodávku a instalaci dilatační obvodové pásky
 • dodávku a pokládku separační fólie
 • dodávku a vylití samonivelačního anhydritového nebo cementového potěru
 • přebrušování samonivelačních potěrů

VÝHODY LITÝCH PODLAH

Rychlost pokládky

Denní výkon až 1000 m²

Vysoká pevnost a pružnost

Bez nutnosti používání vyztužovacích prvků

Homogenní struktura

Vyplní prostor beze spár a vzduchových bublin

Perfektní volba pro podlahové vytápění

Dokonalý přenos tepla celým povrchem topného zařízení

Rychlá připravenost

Urychlí stavební práce

Nízká cena

Vyjdeme vstříc vašim přáním a návrhům

ANHYDRITOVÉ LITÉ PODLAHY

Anhydritové podlahy Anhydritové podlahy Anhydritové podlahy

Anhydritový litý potěr vyráběný v souladu s požadavky normy ČSN 13813:2003 představuje novou generaci samonivelačních litých potěrů na bázi síranu vápenatého pro použití ve vnitřních prostorách novostaveb, při rekonstrukcí bytových, skladových a kancelářských prostor objektů občanské vybavenosti, lehkého průmyslu a podobně. Anhydritové potěry jsou ideální při použití na podlahové vytápěcí systémy, a to pro svou minimální teplotní objemovou roztažnost - možnost vylití plochy až 600 m² u nevytápěných potěrů a 300 m² u vytápěných potěrů bez nutnosti provádění dilatačních spár.

Technické a stavebně-fyzikální údaje anhydritového potěru
AE 20 AE 30
pevnost v tlaku min. 20 MPa, standardně 25 MPa 30 MPa, standardně 35 MPa
pevnost v tahu za ohybu min. 4 MPa, standardně 7 MPa 5 MPa, standardně 10 MPa
spuštění podlahového vytápění po cca 4 dnech
pochůznost po cca 2 dnech
částečné zatížení po cca 4 dnech

Proč právě anhydrit?

Anhydrit je potěr na bázi vápenatého sulfátu s vysoce hodnotným pojivem a dozorovanou jakostí podle DIN 4208 a minerálními látkami taktéž s dozorovanou jakostí.

Díky vynikajícím tekutým vlastnostem se rozlévá sám a chová se samonivelačně. Potěry se vyznačují především homogenní a pevnou strukturou, rovným a hladkým povrchem, který představuje optimální podklad pro všechny běžné užitné plochy.

Anhydritový potěr se vyrábí na základě schválené receptury pomocí přesného dávkovacího zařízení na betonárně, všechny jednotlivé komponenty jsou kontrolovány a dozorovány dle příslušných norem.

Použití anhydritu je různorodé

Je jedno, zda se jedná o novostavbu, přestavbu či sanační práce.

Při použití
- potěr jako dělící vrstva
- plovoucí potěr nebo
- potěr s podlahovým vytápěním
splňují anhydritové potěry specifické požadavky s ohledem na stavební fyziku a pozdější použití.

Časově racionální technika práce

Při přípravě podkladu se podle zvolené konstrukce podlahy plocha pečlivě a nepropustně pokryje, aby se zamezilo vzniku rezonancí a vyboulení z důvodů chladu z podkladu.

Výkonná schopnost průmyslové výroby umožňuje kontinuální dodávku hotového potěru pomocí domíchávačů k čerpadlu určenému pro čerpání tekutých potěrů a přes něj dále na místo uložení. Na velké plochy se tento anhydritový potěr ukládá pomocí lehkého natřásání latí, aniž by se ještě musel vibrovat, je provzdušněný a má rovný povrch.

Později - před pokládkou finálního povrchu - se povrch anhydritového potěru vyleští, aby se dosáhlo kvalitního a dlouhodobého spojení.

Rychlejší stavební postup

Vysoký denní výkon

Samonivelační anhydritové směsi díky vynikající tekutosti a s tím spojeným rychlejším uložením umožňují denní výkon až 1000 m².

Redukce stavebních nákladů

Vzhledem k vlastnostem, které samonivelační anhydritové potěry přináší, rychlejší a plynulejší kontinuální pokládka, kratší technologické prodlevy při finální úpravě podlah, menší potřebná síla anhydritového potěru a absence dalších postupů před pokládkou finální povrchové vrstvy je prokazatelná redukce finančních náklad na konstrukci podlah.

Plynulejší průběh stavebních prací

Anhydrit díky své počáteční pevnosti umožňuje plynulejší průběh stavebních prací. Již po dvou dnech je anhydritový potěr za normálních podmínek pochůzný a zhruba po 5 dnech ho lze plně zatížit. Ve spojení s podlahovým topením není nutné čekat 21 nebo dokonce 28 dní, ale podlahové topení lze spustit již po 4 dnech.

Ekonomické výhody

Zpracování beze spár

Přetvoření u anhydritového potěru jsou tak zanedbatelná, že lze upustit od provádění dilatací. Pokud jsou však spáry v konstrukci stavby, musí být zachovány i v potěru. Poměr délky k šířce plochy potěru by ale neměl činit více než 3:1. Je samozřejmostí provedení oddilatování od svislých konstrukcí.

Žádné vyztužení

Anhydritové potěry díky své krystalické struktuře, homogenitě, téměř mizivé roztažnosti a vysoké pevnosti v tlaku a ohybu nevyžadují žádnou doplňkovou výztuž.

Redukce tloušťky potěru

Homogenní struktura a vysoké pevnosti umožňují redukci tloušťky potěru u potěru s podlahovým vytápěním o cca 20-40% oproti klasickým betonovým potěrům.

Stavební materiál splňující nejnáročnější požadavky

Zanedbatelné změny v přetvoření

Díky této schopnosti je zabráněno tvorbě trhlin na základě teplotních změn nebo z důvodů smršťování hmoty.

Rovnoměrné opláštění instalačních rozvodů

Uložení topného potrubí bez kompenzátorů přetvoření umožňuje vynikající rozložení tepla a dobrá tepelná vodivost je to nejlepší pro 100% využití podlahových topení. Tím dosáhneme úspory energie, což znamená vyšší ochranu našeho životního prostředí.

Požadavky:

Objekt musí být v takovém stupni rozpracovanosti, aby bylo možné zabránit jednak vstupu do objektu a jednak odvětrávání vylitých ploch během vylívání potěrů a v následujících 48 hodinách (zpravidla osazené okna, dveře, možnost uzavření objektu). Teplota v prostorách s vylitým potěrem se musí po uvedenou dobu pohybovat v rozsahu 5 - 25°C. Je potřeba zamezit průsaku vody (dešťové, technologické) na vylívané plochy během tuhnutí a krystalizace potěru.

Anhydritové potěry nejsou vhodné do venkovního a trvale mokrého prostředí (bazény, sprchy, sauny, průmyslové prádelny apod.). Při náhodném promočení anhydritového potěru a jeho následném vysušení se pevnost vrátí na původní hodnotu.

CEMENTOVÉ LITÉ PODLAHY

Cementové podlahy Cementové podlahy Cementové podlahy

Cementový litý potěr je vyráběn v souladu s normou ČSN EN 13318:2003. Je určen ke stejnému použití jako anhydritový potěr a je vhodný i pro vlhké prostředí, ale není vhodný pro venkovní použití nebo do prostor cyklicky namáhaných mrazem. Je možné do něj vkládat vyztužující prvky, např. karisíta.

Technické a stavebně-fyzikální údaje cementového potěru
AE 20 AE 25 AE 30
pevnost v tlaku (MPa) 20 25 30
pevnost v tahu za ohybu (MPa) 4 5 6
spuštění podlahového vytápění po cca 21 dnech
pochůznost po cca 24 hodinách
částečné zatížení po cca 3 dnech

Požadavky:

Jsou stejné jako u anhydritových potěrů, ale cementové lité potěry vyžadují zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu po dobu 3 dnů od vylití, zamezit nucenému vysýchání po dobu min. 7 dnů od vylití a v některých případech vyžadují aplikaci protivysychacího laku po uložení. Min. vrstva nad trubkou PT při zatížení podlahy do 2 kN je 45 mm, doporučená minimální vrstva potěru je 50 mm. Vzhledem k vyššímu smršťování cementového litého potěru je nutno zabránit tzv. vrubovým rohům. Maximální nedilatovaná plocha je 40 m² a délka strany 6,5 m.

REFERENCE

2020

Městské centrum uměleckých terapií v Ostravě - Mar. Horách

Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek

Rekonstrukce nádraží Louky u Karviné

Výstavba ubyt. zařízení Léčebného domu Dr. Storcha v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné

Rezidence Za Kostelem v Čeladné

30 rodinných domů

2019

Rekonstrukce domova seniorů Slunovrat v Ostravě - Přívoze

MŠ v Petrovicích

Léčebný dům Dr. Storcha v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné

2x nový bytový dům Q.City v Uherském Hradišti

Domov seniorů v Bílovci

33 rodinných domů

2018

Nemocnice ve Frýdku-Místku

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Centrum soc. služeb v Bohumíně

Rekonstrukce církevní školy v Bohumíně

Rekonstrukce areálu technického zázemí sportoviště v Ostravě-Zábřehu

Rekonstrukce objektu ÚMOb Ostrava-Hrabová

Rekonstrukce restaurace Astoria v Ostravě, Masarykovo náměstí

Rekonstrukce SPŠ Svaté Anežky České v Odrách

Rekonstrukce ZŠ v Odrách

MŠ v Mořkově

Výstavba bytového domu v Ostravě - Zábřehu

Výstavba 2 bytových domů Q.City v Uherském Hradišti

40 rodinných domů

2017

Bytové dům v Soblahově

Bytový dům v Porubě

Bytový dům v Uherském Hradišti

Obřadní síň v Havířově

Gynekologicko-porodnická klinika FN v Ostravě

Rekonstrukce části OC Tesco v Praze Edenu a Ostravě - Třebovicích

Rekonstrukce domova důchodců Sluníčko v Ostravě - Porubě

Výrobní hala ve Frýdlantu nad Ostravicí

Výrobní hala v Ostravě - Kunčicích

35 rodinných domů

2016

Bytový dům v UH (sluneční terasy)

Bytový dům v Frýdku-Místku

Bytový dům v Bzenci

Rekonstrukce Městského stadionu v Karviné

Rekonstrukce zimního stadionu v Čáslavi

Přístavba MŠ + ZŠ v Kozlovicích

Přístavba Městského úřadu v Litovli

35 rodinných domů

2015

Rekonstrukce historického kulturního domu ve Starém Bohumíně

Rekonstrukce Welness na zámku v Petrovicích

Zimní stadion, hotel a hokejová akademie v Brumově-Bylnici

40 rodinných domů

2014

Výzkumně-vývojový areál firmy BORCAD, Fryčovice

Tréninkové středisko Hokejové akademie Brumov-Bylnice

Prostory wellness a bowling zámečku v Petrovicích

2. etapa sídlo firmy ZAREMBA Stav s.r.o., Nové Dvory

Dům Zdraví, Havířov

Obchodní centrum Breda v Opavě

Rozšíření Makro Ostrava

35 rodinných domů

2013

Bytové domy Slezská Ostrava

Síldo firmy JTA Holding s.r.o., Ostrava-Petřkovice

Raiffeisenbank, Nová Karolina, Ostrava

Sídlo firmy ZAREMBA Stav s.r.o., Nové Dvory

50 rodinných domů

2012

Vily v rezidenčních čtvrtích v Praze

Rekonstrukce objektu základní školy ve Vřesině

Bytová vila Košíře

45 rodinných domů

2011

Bytové domy Nové Pitkovice

Dokončení rekonstrukce Domu umění - Dominikánského kláštera v Opavě

Rekonstrukce průmyslového objektu firmy Lipoelastic ve Valašském Meziříčí

50 rodinných domů

2010

Rekonstrukce Domu umění - Dominikánského kláštera v Opavě

Obvodní oddělení PČR v Orlové

Bytový dům Slunečnní terasy v Uherském Hradišti

75 rodinných domů

2009

50 rodinných domů

2008

Bytový dům, Pavlíkova, Frýdek-Místek

Bytový dům, Manovka, Praha-Ruzyně

Zámek Kinžvart

Skladový komplex Canis, Petřvald u Karviné

115 rodinných domů

2007

Bytový obchodní komplex Pyramida, Pardubice

Hotel Dakol, Petrovice

110 rodinných domů

2006

3 bytové domy pro společnost QND, Praha - Modřany

90 rodinných domů

OTÁZKY A ODPOVĚDI

S jakým časovým předstihem bych si měl(a) u vás zhotovení lité podlahy objednat?

Objednávky prosím posílejte minimálně 10-14 dnů před datem, kdy chcete podlahu zhotovit. Obecně platí, čím dříve, tím lépe. Tento čas je potřebný pro zajištění potřebných technických prostředků a materiálu a dále abychom byli schopni zařadit Vaši zakázku do harmonogramu.

Na jaké typy konstrukcí lze anhydritové potěry použít?

Samonivelační anhydritové potěry se používají ve vnitřních prostorách jako:

 • pevné podlahy
 • podlahy na dělící vrstvě
 • plovoucí podlahy
 • vytápěné podlahy
 • podlahy na dutém prostoru
 • průmyslové podlahy

Mám zájem o litou podlahu od vaší firmy. Mám však ale již hotovou pokládku podlahového polystyrénu. Je možné toto zohlednit ve vaší nabídce?

Samozřejmě, naše firma vám tedy provede pokládku separačních fólií, dilatační pásky a vylití potěru.

Jaká je časová náročnost prací? Za jak dlouho mohu pokračovat ve výstavbě?

Naše firma je schopna vylít 1000 m² anhydritového potěru za den. Poté potěr vysychá. Po podlaze lze chodit po 2 dnech, podlahové topení lze spustit po 4 dnech a podlahu lze zatížit (za normálních podmínek na staveništi) po 5 dnech. Plné zatížení je možné po 28 dnech.

Bohužel nemám v prostorách, kde bych chtěl nechat vylít podlahu, přístup k vodě a elektřině. Je to problém?

Toto vůbec nevadí. Anhydritový potěr přivezeme až na místo pokládky v domíchávačích. Poté pomocí čerpadla s výtlačnou hadicí potěr vylijeme. Voda je dovážena také v domíchávači.

Lze podlahy vylívat za jakéhokoli počasí?

Anhydritové potěry se dají pokládat, jestliže je teplota v objektu v rozsahu +5 až +25°C.

Co je vhodné udělat po vylití podlahy?

Po vylití podlahy je nutné zabránit průvanu po dobu dvou dnů. Po dvou dnech je naopak nutné větrat.

Dále je pak důležité po dobu zrání potěru zabránit přímému slunečnímu světlu a to z důvodu možného nerovnoměrného vysychání anhydritové směsi. Proto je vhodné okna a otvory, přes které přes den svítí slunce, zaclonit.

V jakém stavu by měly být podlahy při přebrušování?

Při přebrušování je potřeba, aby byla celá plocha podlah přístupná a zbavená nečistot.

Do kdy a jak bych měl(a) zaplatit za vámi provedenou práci a materiál?

Za naše služby, provedenou práci a materiál vystavujeme fakturu se splatností dle domluvy, nejdéle však do 14 dnů. Způsob platby bankovním převodem nebo hotovostní úhradou.

KONTAKT

STAPRA Group s.r.o.

Krátká 1094
739 44 Brušperk
IČ: 26879328

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Filipec
Tel: +420 774 15 15 29
E-mail:

Kontaktní formulář:

Jméno
E-mail
Telefon
Obsah zprávy
Kód captcha
CAPTCHA
Napište kód z obrázku výše