>> Lité podlahy >> Cementový potěr

Cementový potěr

Cementové potěry

anhydritový potěr

Cementový litý potěr je vyráběn v souladu s normou ČSN EN 13318:2003. Je určen ke stejnému použití jako anhydritový potěr a je vhodný i pro vlhké prostředí, ale není vhodný pro venkovní použití nebo do prostor cyklicky namáhaných mrazem. Je možné do něj vkládat vyztužující prvky, např. karisíta apod.


Požadavky na stavební připravenost a vybavenost:

Požadavky na stavební připravenost a vybavenost jsou stejné jako u anhydritových potěrů, ale cementové lité potěry vyžadují zabránit průvanu a přímému slunečnímu svitu po dobu 3 dnů od vylití, zamezit nucenému vysýchání po dobu min. 7 dnů od vylití a vyžadují aplikaci protivysýchacího laku bezprostředně po uložení. Min. vrstva nad trubkou PT při zatížení podlahy do 2 kN je 45 mm, doporučená minimální vrstva potěru je 50 mm. Vzhledem k vyššímu smršťování cementového litého potěru je nutno zabránit tzv. vrubovým rohům. Maximální nedilatovaná plocha je 40m2 a délka strany 6,5 m.

Technické specifikace


Technické a stavebně-fyzikální údaje cementového potěru:
AE 20AE 25AE 30
pevnost v tlaku (MPa)202530
pevnost v tahu za ohybu (MPa)456
spuštění podlahového vytápěnípo cca 21 dnech
pochůznostpo cca 24 hodinách
částečné zatíženípo cca 3 dnech
Tvorba webové prezentace -Filion- | © 2005 - 2018 Stapra Group s.r.o