>> Lité podlahy >> Anhydritový potěr

Anhydritový potěr

Anhydritové potěry

anhydritový potěr

Anhydritový litý potěr vyráběný v souladu s požadavky normy ČSN 13813:2003 představuje novou generaci samonivelačních litých potěrů na bázi síranu vápenatého pro použití ve vnitřních prostorách novostaveb, při rekonstrukcí bytových, skladových a kancelářských prostor objektů občanské vybavenosti, lehkého průmyslu a podobně. Anhydritové potěry jsou ideální při použití na podlahové vytápěcí systémy, a to pro svou minimální teplotní objemovou roztažnost - možnost vylití plochy až 600m2 u nevytápěných potěrů a 300m2 u vytápěných potěrů bez nutností provádění dilatačních spár.

Anhydritové potěry nejsou vhodné do venkovního a trvale mokrého prostředí (bazény, sprchy, sauny, průmyslové prádelny a pod.). Při náhodném promočení anhydritového potěru a jeho následném vysušení se pevnost vrátí na původní hodnotu.


Požadavky na stavební připravenost a vybavenost:

Objekt musí být v takovém stupni rozpracovanosti, aby bylo možné zabránit jednak vstupu do objektu a jednak odvětrávání vylitých ploch během vylívání potěrů a v následujících 48-mi hodinách (zpravidla osazené okna, dveře, možnost uzavření objektu). Teplota v prostorách s vylitým potěrem se musí po uvedenou dobu pohybovat v rozsahu 5-25 °C. Je potřeba zamezit průsaku vody (dešťové, technologické) na vylívané plochy během tuhnutí a krystalizace potěru.

Technické specifikace


Technické a stavebně-fyzikální údaje anhydritového potěru:
AE 20AE 30
pevnost v tlaku min.20 MPa, standardně 25 MPa30 MPa, standardně 35 MPa
pevnost v tahu za ohybu min.4 MPa, standardně 7 MPa5 MPa, standardně 10 MPa
spuštění podlahového vytápěnípo cca 4 dnech
pochůznostpo cca 2 dnech
částečné zatíženípo cca 4 dnech

Proč právě anhydrit?

Anhydrit je potěr na bázi vápenatého sulfátu s vysoce hodnotným pojivem a dozorovanou jakostí podle DIN 4208 a minerálními látkami taktéž s dozorovanou jakostí.


Díky vynikajícím tekutým vlastnostem se rozlévá sám a chová se samonivelačně. Potěry se vyznačují především homogenní a pevnou strukturou, rovným a hladkým povrchem, který představuje optimální podklad pro všechny běžné užitné plochy.


Anhydritový potěr se vyrábí na základě schválené receptury pomocí přesného dávkovacího zařízení na betonárně, všechny jednotlivé komponenty jsou kontrolovány a dozorovány dle příslušných norem.


Použití anhydritu je různorodé

Je jedno, zda se jedná o novostavbu, přestavbu či sanační práce.


Při použití

- potěr jako dělící vrstva
- plovoucí potěr nebo
- potěr s podlahovým vytápěním


splňují anhydritové potěry specifické požadavky s ohledem na stavební fyziku a pozdější použití.

Časově racionální technika práce

Litá podlaha - natřásání

Při přípravě podkladu se podle zvolené konstrukce podlahy plocha pečlivě a nepropustně pokryje, aby se zamezilo vzniku rezonancí a vyboulení z důvodů chladu z podkladu.


Výkonná schopnost průmyslové výroby umožňuje kontinuální dodávku hotového potěru pomocí domíchávačů k čerpadlu určenému pro čerpání tekutých potěrů a přes něj dále na místo uložení. Na velké plochy se tento anhydritový potěr ukládá pomocí lehkého natřásání latí, aniž by se ještě musel vibrovat, je provzdušněný a má rovný povrch.


Později - před pokládkou finálního povrchu - se povrch anhydritového potěru vyleští, aby se dosáhlo kvalitního a dlouhodobého spojení.

Rychlejší stavební postup

Vysoký denní výkon

Samonivelační anhydritové směsi díky vynikající tekutosti a s tím spojeným rychlejším uložením umožňují denní výkon až 1000 m2.


Redukce stavebních nákladů

Vzhledem k vlastnostem, které samonivelační anhydritové potěry přináší, rychlejší a plynulejší kontinuální pokládka, kratší technologické prodlevy při finální úpravě podlah, menší potřebná síla anhydritového potěru a absence dalších postupů před pokládkou finální povrchové vrstvy je prokazatelná redukce finančních náklad na konstrukci podlah.


Plynulejší průběh stavebních prací

Anhydrit díky své počáteční pevnosti umožňuje plynulejší průběh stavebních prací. Již po dvou dnech je anhydritový potěr za normálních podmínek pochůzný a zhruba po 5 dnech ho lze plně zatížit… Ve spojení s podlahovým topením není nutné čekat 21 nebo dokonce 28 dní, ale podlahové topení lze spustit již po 4 dnech.

Ekonomické výhody

Zpracování beze spár

Přetvoření u anhydritového potěru jsou tak zanedbatelná, že lze upustit od provádění dilatací. Pokud jsou však spáry v konstrukci stavby, musí být zachovány i v potěru. Poměr délky k šířce plochy potěru by ale neměl činit více než 3:1. Je samozřejmostí provedení oddilatování od svislých konstrukcí.


Žádné vyztužení

Anhydritové potěry díky své krystalické struktuře, homogenitě, téměř mizivé roztažnosti a vysoké pevnosti v tlaku a ohybu nevyžadují žádnou doplňkovou výztuž.


Redukce tloušťky potěru

Homogenní struktura a vysoké pevnosti umožňují redukci tloušťky potěru u potěru s podlahovým vytápěním o cca 20-40% oproti klasickým betonovým potěrům.


Stavební materiál splňující nejnáročnější požadavky

Zanedbatelné změny v přetvoření

Díky této schopnosti je zabráněno tvorbě trhlin na základě teplotních změn nebo z důvodů smršťování hmoty.


Rovnoměrné opláštění instalačních rozvodů

Uložení topného potrubí bez kompenzátorů přetvoření umožňuje vynikající rozložení tepla a dobrá tepelná vodivost je to nejlepší pro 100 % využití podlahových topení. Tím dosáhneme úspory energie, což znamená vyšší ochranu našeho životního prostředí.


Tvorba webové prezentace -Filion- | © 2005 - 2018 Stapra Group s.r.o